Kurumsal Risk Hizmetleri

İş dünyası gerek teknoloji gerekse yeni uygulama ve regülasyonlarla hızla değişmekte ve bu değişim içerisinde 

kuruluşların yeni risklere yanıt vermek için adapte olmaları ve yeni fırsatların avantajlarından faydalanmaları 

gerekmektedir. Tüm kurumlar, rekabet ortamında piyasa şartlarının ortaya çıkardığı fırsatlara yanıt verebilecek iş

süreçlerini, bu süreçleri destekleyen bilgi teknolojilerini ve bunların oluşturduğu riskleri kontrol altına almak 

durumundadır.

İş ve bilgi teknolojileri süreçlerindeki mevcut ve olası riskler doğrultusunda iyileştirmeye açık alanların tespit 

edilmesi ve yönetimle birlikte belirlenecek aksiyon planlarının hayata geçirilmesi, kurumların daha kontrollü ve 

etkin şekilde işlemesinde, aynı zamanda kurum çalışanlarında ve yöneticilerinde risk, kontrol ve denetim 

bilincinin yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Ulaş Danışmanlık, farklı yetkinliklere sahip tecrübeli ekibi ile müşterilerine risk yönetimi, iç denetim, bilgi 

teknolojileri danışmanlığı, bilgi güvenliği, kurumsal yönetim, suiistimal inceleme ve önleme gibi birçok alanda 

kapsamlı ve fark yaratan çözüm hizmetleri sunmaktadır.

Ulaş Danışmanlık
Hizmetlerimiz
© Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim