Ulaş Danışmanlık Hizmetlerimiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Kurumsal Finansman Hizmetleri

Ulaş Danışmanlık Kurumsal Finansman ekibi, müşterilerimize 

şirket devir ve satış, sermaye yaratma, değerleme ve 

danışmanlık hizmetlerini içeren geniş kapsamlı çözüm 

hizmetleri sunmaktadır. 

1) Kurumsal Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

Yeniden yapılandırma süreci, stratejik değerlendirme, finansman 

yapılandırma, işletme sermayesinin iyileştirilmesi, vergisel risk ve

fırsat analizi, maliyetlerin azaltılması, yatırım harcamaları ve 

şirket satışları ve satın almalar şeklinde özetlenebilir.

Bu süreçlerde her bir detay üzerinde inceleme yapıp çalışarak, kısa ve uzun vadede müşterilerimizin ihtiyaçları 

doğrultusunda iyileştirmeler sunmaktayız. Kriz durumlarında veya ekonomik iyileşme ihtiyacı dönemlerinde 

organizasyonu yeniden yapılandırmak isteyen müşterilerimize çözüm hizmetleri sunmaktayız.

2) Değerleme Hizmetleri

Şirket değerlemesi alanında yetkin ve derin bilgi sahibi Ulaş Danışmanlık ekibi, değerleme hizmetini çok  boyutlu 

bir uygulama şeklinde ele alır, bu kapsamda ihtiyaçlarıa en uygun çözümleri üretir. Değerleme çalışmalarında göz

önünde bulundurması gereken çok sayıda faktörle birlikte en önemli değerleme konusu, şirkete ait gerçekleşen 

ve gelecekte beklenen finansal performans ile rekabet durumu ve yönetim kadrosudur.

3) Adli Hizmetler

Ulaş Danışmanlık, maksimum verim elde etmek için en modern adli teknikleri kullanmaktadır. Bilirkişi 

Hizmetlerimizle anlaşmazlıkların başlangıç ve mahkeme aşamalarında müşterilerimize destek sağlanmaktadır.

Hizmetlerimizin Bazıları;

   Bilirkişi hizmetleri 

   Muhasebesel anlaşmazlıklar ve düzensizlikler,

   Suistimal ve yolsuzluk 

   Fikri mülkiyet ihlalleri