Ulaş Danışmanlık Hizmetlerimiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Yönetim Destek Hizmetleri

İşletmeler günümüz piyasalarında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak 

zorundadırlar. Bu nedenle, işletmeler kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyet alanı dışındaki konuları 

(Muhasebe, Bordro, İnsan Kaynakları, Raporlama ve Hukuk Hizmetleri v.) bu işte uzman kurumlardan aldıkları 

çözüm hizmetleri ile karşılamakta, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırıp, maliyeti düşürmektedirler. 

Günümüzde, hemen her tip ve büyüklükteki şirket yönetim destek hizmeti kullanımına (outsourcing) 

yönelmektedir.

Yönetim destek hizmetleri kullanımı çok süratle gelişen bir iş modelidir. Şirketlerin iç kaynaklarını (Personel, 

donanım, yazılım) kullanımı ile sağlanan hizmetler, maliyet avantajı sağlamadığı gibi, yapılan işlerin üçüncü bir

gözün kontrolünden geçmemesi, genelde istenilen sonuçlara ulaşılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca, istenen

hizmeti verecek personel temini de her zaman kolay değildir. Oysa şirketler bu tür hizmet fonksiyonlarını dış 

kaynaklara (taşeronlara) yönlendirerek, hem iş yükünü, hem de sorumluluğunu tedarikçiye devretmiş 

olmaktadır. Tedarikçi aynı zamanda o işin uzmanı olduğundan, işi süratle, daha kaliteli ve daha ucuza alıcının 

kullanımına sunar.

Yönetim Destek Hizmetleri;

Operasyonel maliyetleri azaltmak ve kontrol etmek, 

Şirketlerin ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlamak,

Süreçlerin kalitesini artırmak, 

Şirketin sahip olmadığı olanakları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek,

Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek,

Uygulama süreçlerini kısaltmak,

Riskleri minimize etmek ve paylaşmak, 

İşlevselliğe esneklik kazandırabilmek,

Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürerek azaltmak için uygulanan iş modelidir, 

Faaliyete Geçiş ve Kuruluş İşlemleri kapsamında sunulan hizmetler;

Anonim şirket kuruluşu

Limited şirket kuruluşu

İrtibat bürosu kuruluşu ve faaliyet esasları

Serbest bölgelerde şirket ve şube kuruluşu

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerin hukuki değerlendirmesi ve analizi