Ulaş Danışmanlık Hizmetlermiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Strateji, Operasyonlar ve İş Birimi Stratejileri

Ulaş Danışmanlık,  müşteri ve pazar stratejisi, tedarik 

zinciri, finansal yönetim, program yönetimi gibi 

alanlarda, müşterilerinin önemli stratejik kararlar 

almasına ve geniş kapsamlı iyileştirmeleri hayata 

geçirmelerine destek olmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin kurumları için genelde net bir 

vizyonu olmakla birlikte, bu vizyonu bir süreç 

yapılanması içinde gerçekleştirmeleri pek mümkün 

olmamaktadır.  Birçok kurumda strateji değerlendirme 

ve yön belirleme süreci yıllık bütçe süreci ile eş değer 

tutulmakta, kurumda gerçek anlamda bir stratejik 

değerlendirme ve strateji belirleme süreci işletilmemektedir. Oysa kurum ve iş birimi stratejisi bir organizasyonun 

sürdürülebilir üstün performans ve sonuçlar almasını sağlayan en önemli araçlardan biridir. Kurum stratejisinin 

belirlenmesi süreci, kurum vizyonunun tanımlanmasından, bu vizyonun kurum ve iş birimleri bazında kurumu 

rekabetten farklılaştıracak, uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejik opsiyonlara dönüştürülmesini

kapsamaktadır.

Ulaş Danışmanlık, kurumun bulunduğu pazar koşullarını, fırsat ve riskleri, kurumun yetkinlikleri ile birleştirerek 

kurumsal strateji oluşturulmasına, uzun vadede kurumda değer yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. Ulaş 

Danışmanlık, iş dünyasındaki liderlere vizyonlarını tutarlı bir stratejiye çevirmelerinde ve doğru seçimleri yaparak

kaynakların etkin ve dengeli kullanımıyla mevcut iş portföyünün ötesinde fırsatları yakalamasına yardımcı 

olmaktadır. Ulaş Danışmanlık aynı zamanda iş birimi liderleri ile çalışarak en zorlayıcı problemlerinin 

çözülmesinde ve rekabet koşullarında başarının yakalanmasında kurumlara yardımcı olmaktadır.

Ulaş Danışmanlık, kurumsal strateji oluşturulması ve stratejinin uygulanmasını, kurumlara destek olarak 

ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

Kurum vizyon ve stratejisinin geliştirilmesi 

İş birimi stratejilerinin geliştirilmesi 

Büyüme ve Genişleme stratejisinin  belirlenmesi 

Pazar, rekabet ve marka stratejisinin belirlenmesi

Sektör stratejileri ile yol haritalarının belirlenmesi

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi