Ulaş Danışmanlık Hizmetlermiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Proje Destek Hizmetleri

Ulaş Danışmanlık olarak,  AB, Kalkınma Ajansları, 

TÜBİTAK, KOSGEB, T.C. Devlet Bakanlıkları, yabancı 

konsolosluklar gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlar 

tarafından sağlanan hibe programlarına proje 

hazırlama,  hibe almaya hak kazanan projeler için 

proje yürütme danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.

Özel sektör, sivil toplum kuruluşu, meklek odası ve 

birlikleri ile kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik 

olarak ulusal ve uluslararası fonların çeşitli programlar

dâhilinde hibe olanaklarının araştırılması, en uygun 

mali desteği sağlayacak kurum/kuruluşların 

belirlenmesi ve bu kurum ve kuruluşların talep ettikleri 

biçimde, projelerin tasarlanması, hazırlanması ve 

uygulanması süresince teknik destek hizmeti 

sağlanmaktadır.

  Hizmetlerimizden Bazıları;

Hibe destekleri için teklif çağrılarının takibi,

Proje fikri geliştirme, 

Proje hazırlanması ve yazımı konusunda teknik destek sağlama,

Şartnamelere uygun Projelerin hazırlanması ve resmi belgelerin hazırlanması

Onaylanan projelerin prosedürlere uygun yönetilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Ön duyuru ve duyurularının hazırlanması,

İhale dosyalarının hazırlanması,

Proje/ihale bütçelerinin hazırlanması,

Proje bütçe değişikliklerinin yapılması

Sözleşme danışmanlığı,

Satın alma danışmanlığı,

Proje mali prosedürlerinin yerine getirilmesi, 

Proje sonuçlarının ara ve nihai değerlendirmesi için gerekli araştırmaların yürütülmesi,

Ara ve nihai raporların hazırlanması konusunda danışmanlık yapılması ve / veya bu süreçlerin müşteri 

adına yönetilmesi.