Ulaş Danışmanlık Hizmetlermiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Müşteri ve Pazar Stratejisi

Şirket yöneticilerinin önde gelen hedefleri sürdürülebilir karlı büyüme sağlayarak hissedar değerini artırmakken 

globalleşme, artan rekabet, ileri teknoloji ile değişen pazar koşulları ve müşteriler tüm endüstrilerde gelirleri ve 

karlılığı baskı altına almaktadır.

Değişen dünya ile birlikte müşteriler ve tüketiciler değişmektedir… 

İnternet sayesinde müşteriler her türlü bilgiye 

coğrafyadan bağımsız olarak ulaşabilmektedir.

Akıllı telefonlar, yaygınlaşan kablosuz internet 

bağlantıları ile müşteriler zamandan ve mekandan 

bağımsız olarak bilgi toplamakta, alışveriş yapmakta ve 

hizmet sorgulamaktadır.

Sosyal medya ağları, öğrenme, tavsiye etme ve deneyim 

paylaşma ortamı sağlayarak talebin yönlendirilmesinde 

etkili olmaktadır.

Tüm bunların sonucunda firmalar, daha talepkar daha 

sofistike ve daha pazarlık gücü yüksek müşteriler ve 

tüketiciler ile karşı karşıya kalmaktadır.

Değişen dünya ile birlikte pazar koşulları da değişmektedir…

Uluslararası ticaret bariyerlerinin kaldırılması ile firmalar artık daha geniş bir global pazarda daha fazla sayıda

firma ile rekabet etmektedir. 

Gelişmiş ekonomiler doyum noktasına gelirken gelişmekte olan ülkeler talep açısından yeni fırsatlar 

sunmaktadır.

Hammadde kaynakları azalmakta, girdi ve işçilik maliyetleri yükselmekte ve firmalar üzerindeki maliyet ve 

karlılık baskısı artmaktadır.

Farklılaşmak için inovasyon ve yeni ürün geliştirmeye ayrılan kaynaklar artarken ürün yaşam döngüsü giderek

azalmaktadır.

Bu gelişimlerin sonucunda pazarda rekabet etmek ve sürdürülebilir karlı büyüme 

giderek zorlaşmaktadır. Ürün, hizmet kalitesi müşteriler tarafından standart beklenti

haline gelirken fiyatla rekabetten ayrışmaya çalışmak, aynı kaliteyi daha uygun 

fiyata sunmak artık sürdürülebilir değildir. 

Sürdürülebilir karlı büyüme için müşteri ve tüketicilere odaklanarak müşteri 

bilgilerini daha etkin kullanmak, güçlü müşteri ilişkileri kurmak, yeni müşterileri 

portföye eklemek ve sürekli yeniliği destekleyerek güçlü markalar yaratmak firmalar 

için kaçınılmaz hale gelmiştir.