Ulaş Danışmanlık Hizmetlerimiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

İhale Danışmanlık Hizmetleri

İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz, 4734 Sayılı Kamu İhale 

Mevzuatı ile 2886 Devlet İhale Mevzuatı konularını 

kapsamaktadır. Kamu ihale mevzuatına ilişkin idare 

tarafından cevaplandırılması istenen hususlara ilişkin her

türlü sorular, hizmet sözleşmesi süresi içerisinde  

Uzmanlarımız tarafından cevaplandırılacaktır.

İdare tarafından hazırlanacak taslak şartnameleri ve ilan 

metinleri Uzmanlarımız tarafından incelenir, ihale ilke ve 

kurallarına aykırı şartname hükümlerinin bulunup 

bulunmadığı ile taslak ilan metinleri üzerinde rekabete 

aykırı hükümler varsa, bu hususların tespiti yapılır,  gizlilik

ilkesi çerçevesince gereken tavsiyeler sözlü veya yazılı 

olarak idare'ye bildirilir. 

İhale İştirak ve Takip Hizmetleri

Ulaş Danışmanlık, Kamu ve Özel teşebbüs ihale süreçlerini takip ederek ilgili firmalara ihale dosyası ve şartları 

hakkında bilgi hizmetleri sunar, talep eden firmalar adına idarelerden ihale dosyası temin eder, ihale süreçlerine 

ait katılım da dahil hizmet çözümleri sunar.

İhale Dosyası Hizmetleri

Teklif dosyasındaki Teklif Mektubu, Birim fiyat teklif cetveli, Geçici teminat mektubu, İş deneyim belgesi, İş 

hacmi, Bilanço, Gelir tablosu vb. belgelerin geçerli, yeterli ve tam olup olmadığı, imza ve kaşe kontrolleri, 

Standart  Formların  Mevzuata uygunluğu, Teklif süresine ve diğer sürelere uygunluğu, konularında gerekli 

incelemeler yapılarak İhale Dosyasının Hatasız bir şekilde hazırlanması sağlanmaktadır.

İhale İtiraz Hizmetleri

Kamu ihale kurumuna itiraz ve takip süreçleri ile ilgili başvuru formu hazırlama, itiraz süreçleri  takibi ve 

sonuçlandırma işlemleri ile değişen Mevzuat ve Güncel Mevzuat Danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.