Ulaş Danışmanlık Hizmetlerimiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 

kapsamında, gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve 

beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve 

hesapların denetim standartlarına uygunluğunun denetim standartlarına göre incelenmesi hizmetleridir.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır;

1) Tam Tasdik Hizmetleri

Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi 

Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti

Denetim esnasında tesbit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi

Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü 

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi

Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi 

2) Diger Tasdik Hizmetleri 

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti 

Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiği

Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti

Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiği

KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiği

Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiği

Özel Amaçlı Tesbit ve Tasdik İşlemleri