Ulaş Danışmanlık Hizmetlerimiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Muhasebe Hizmetleri

Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması,

Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin 

muhasebe sistemine girilmesi, 

Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,

Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap

planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),

Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), 

KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi)hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

Merkez, işyeri ve şubelerine ilişkin Vergi Dairesi, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin 

yapılması, sicil numarası alınması,

E-Bildirge açılışının yapılarak şifrelerin alınması,

Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta 

primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi,