Ulaş Danışmanlık Hizmetlerimiz © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Beyanname Düzenleme & E-Beyanname Hizmetleri

Şirketlerin Vergi Mevzuatı gereğince düzenlemesi gereken tüm vergi beyannamelerine konu olan 

işlemlerin kontrolü, beyannamelerin düzenlenerek E-Beyanname sisteminden tahakkuklarının alınması 

hizmetidir. Ayrıca işlem hacimlerini küçük olması ya da kendi bünyelerinde kontrol ve beyanname 

düzenleyecek yetkinlikteki çalışanları olmaması nedeniyle kontrol ihtiyacı olmayan şirketlere 3568 

sayılı SMMM kanunu kapsamında sadece beyannamelerinin E-Beyanname sisteminden tahakkuklarının

alınması hizmeti de verilmektedir.

 

Hizmet Alanlar genellikle; 

Kendi bünyelerinde muhasebe ekipleri olup ayrıca bir vergi uzmanı istihdam etmeyen şirketler

Vergisel risklerini paylaşmak ve/veya azaltmak amacıyla şahıslar yerine kurumsal yapılarla çalışmayı

tercih eden şirketler

Tam tasdik kapsamında olmamaları nedeniyle beyannamelerini E-beyanname sistemi ile beyan etme 

yetkileri olmayan şirketler (E-Beyanname hizmetleri için) 

Hizmet Alanlara Sağlanan Katma Değerler 

Vergilerle ilgili konularda uzman ve deneyimli bir ekiple çalışmak, vergi uygulamalarında olası hataları

ve karşılaşılacak cezaları önler.

Orta ve küçük ölçekli işletmeler bu hizmeti aldıklarında, tam zamanlı bir vergi uzmanı istihdam 

maliyetinden kaçınmış olurlar.