Ulaş Danışmanlık Endüstriler © Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Kamu Kurumları

Günümüzdeki ekonomik, teknolojik ve toplumsal 

değişimler ile artan yaşam standartları vatandaşların

taleplerini arttırmış, bu da Kamu sektörü için yeni 

ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Kamusal hizmetlerin 

yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, güvenlik, bilgi 

toplumu, verimlilik, etkililik, analitik çözümler ve 

benzeri konular yöneticilerin gündemlerinde ilk 

sıralarda yer almaktadır.

Ulaş Danışmanlık, Ülkemizdeki bu değişim ve kamu 

hizmet reform ve geliştirilmesine ilişkin süreçlere 

çözüm  ve destek hizmetleri sunmaktadır.. Kamu 

sektörüne strateji, senaryo planlama, operasyonların

iyileştirilmesi, teknoloji entegrasyonu ve insan 

kaynakları alanlarında en doğru uygulama 

teknikleriyle çözüm hizmetleri üretiyoruz. 

Vergi, denetim, kurumsal risk, kurumsal finansman ve yönetim danışmanlığı alanlarında uzmanlaşmış ekibimiz ile

kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,  uluslararası kuruluşlar, vakıflar, birlikler, sanayi odaları, dernekler, 

üniversiteler ve diğer eğitim kurumları gibi kamu sektörünün tüm kesimlerine ihtiyaçları doğrultusunda özel 

hizmetler veriyoruz. 

Kamu sektörüne sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibidir;

Mevzuat Danışmanlığı; Yeni Mevzuat Yazımı, Mevcut Mevzuatın Güncellenmesi

Kurum Stratejik Planlarının ve Stratejik Yol Haritalarının Oluşturulması

İş Süreçlerinin ve Organizasyon'un Yeniden Yapılandırılması, Tasarlanması

Bilgi Teknolojileri Projeleri Öncesi İş Süreçleri İyileştirme, Teknik Şartname Oluşturma,  İhaleye Destek ve 

Kontrolörlük Hizmetleri 

İnsan Kaynaklarına Yönelik; Görev Tanımlarının Oluşturulması, Pozisyon  Bazlı Yetkinliklerin Belirlenmesi, 

Pozisyonlar Bazında Norm Kadro Sayılarının Belirlenmesi,  Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Kurumsal ve Bireysel Performans Sisteminin Oluşturulması

Bilgi Teknolojileri Kurumsal Uygulamalarının Geliştirilmesi, Teknolojik Dönüşüm Hizmetleri, ERP Danışmanlığı

ve Özel Uygulama Yazılımı Geliştirme Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Stratejisinin ve Yol Haritasının Oluşturulması,

Bilgi Teknolojileri Yönetişim Yapısının Oluşturulması

İş Analitiği Çözümlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması 

İş Sürekliliği Yönetimi Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

İç Kontrol Değerlendirmesi, İç Denetim Yapılanması

Bilgi Toplama Stratejisi 

Bilgi Güvenliği Stratejisi ve Uygulamaları 

Şehir Hastanelerinin Kurulumu 

Sektör Analizi Raporlarının Geliştirilmesi