© Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Tüketim

Küresel ekonomideki temel değişimler, tüketici gelirlerindeki düşüş ve emtia fiyatlarındaki artış tüketim 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyüme stratejilerini etkilemektedir. Artan mobil teknoloji kullanımı gibi 

yeni tüketici tercihleri göz önüne alındığında Tüketim Sektörü firmalarının müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde 

karşılamak ve rekabette farklılaşmak için bu yeni davranış ve eğilimleri anlamaları gerekmektedir.

Tüketim sektöründe etkin bilgi ve tecrübeye sahip uzman kadromuzla müşterilerimize, stratejik ve operasyonel 

zorlukların üstesinden gelme, pazardaki fırsatlardan maksimum seviyede yararlanma ve rekabet avantajı yaratma

konusunda özel çözümler sunmaktayız.

Vergi, denetim, kurumsal risk, kurumsal finansman ve danışmanlık alanlarında uzman, profesyonel 

çalışanlarımızla tüketim endüstrisine kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Tüketim endüstrisi kapsamında aşağıda yer alan alt sektörlerde özel çözümler sunmaktayız

 Perakendecilik

 Turizm, Konaklama ve Eğlence 

 Ulaştırma ve Taşımacılık

Perakendecilik 

Tüketiciler satın alma kriterlerinin odağına daha fazla değer, daha iyi hizmet ve 

daha kolay erişimi yerleştirdikçe, perakende firmaları iş yapış biçimlerini 

müşterilerinin bu değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere şekillendirmektedir. 

Perakende firmaları günümüzde her zamankinden daha çok, tüketici 

davranışlarındaki temel değişimleri tanıyabilmeli ve işletme modellerindeki gerekli

değişiklikleri bu eğilimler doğrultusunda yapabilmelidir. 

Ulaş Danışmanlık, pazarda faaliyet gösteren perakende firmalarına sunduğumuz katma değerli hizmetler ile 

müşterilerimizin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktayız. Entegre çalışan uzman 

kadromuz ile  müşterilerimizin daha fazla verimlilik ve ölçülebilir sonuçlara erişim sağlamaları için operasyonel ve 

stratejik çözümler sunmaktayız.

Turizm, Konaklama ve Eğlence

Turizm, Konaklama ve Eğlence sektörünün dinamiklerine ilişkin etkin bilgi 

birikimimizle işletme sahiplerine, tur operatörlerine, acentalara ve yatırımcılara  

ihtiyaçları doğrultusunda özel analizler sunarak müşterilerimizin iş modellerine 

yönelik zorlukları çözmelerine ve pazardaki fırsatlardan maksimum seviyede 

faydalanmalarına yardımcı olmaktayız.

Ulaştırma ve Taşımacılık

Ulaştırma & Taşımacılık sektöründe etkin bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız ile

ekonomik, ticari ve finansal danışmanlık, program ve değişim yönetimi, strateji 

geliştirme, varlık yönetimi, tedarik, veri ve bilgi yönetimi alanlarında 

müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda özel hizmetler sunmaktayız.

Ulaş Danışmanlık Endüstriler