© Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Süreç Yönetimi

Ürün, hizmet ve fiyatlama rekabetinin hızla daraldığı günümüzde

kurum içi süreçlerinin yönetimi, izlemesi ve iyileştirilmesi en 

önemli fark yaratan faktörlerden biri olmaktadır.

Süreç Yönetimi Nedir? 

Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin belirlenmesi, ihtiyaçların 

belirlenmesi, gerekli ölçümlerle performansının izlenmesi ve 

iyileştirmelerinin yapılmasını kapsayan faaliyetler süreç 

yönetimini oluşturmaktadır. Süreç yönetimi ile yaşanan 

belirsizliklerin ve verimsizliklerin giderilmesi amaçlanır. Bunu 

gerçekleştirmek için: 

Fonksiyonel amaçların kurum hedeflerinin önüne geçmemesi

Sorumlulukların netleştirilmesi

Sahiplenmenin sağlanması

Tekrar eden faaliyetlerin tespit edilmesi

İletişim sorunlarının tespit edilmesi ve giderilmesi gerekmektedir.

Kurumlarda güçlü bir yönetişim modelini oluşturma için Ulaş Danışmanlık süreç yönetimi yaklaşımının 

faydaları nelerdir?

Süreçlerin müşteri ihtiyaçlarını anlayan ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen etkinlik 

planlaması ve tasarlanması

Verimlilik odaklı süreçlerin ölçülmesi ve tasarlanması

Görev dağılımında organizasyonel çatışmalar ortadan kaldırılması ve görevler dağılımı ilkeleri 

doğrultusunda süreçlerin kurgulanması

Kurumların risk iştahına paralel olarak süreçler üzerinde kontrollerin tasarlaması, değerlendirilmesi ve 

izlenmesi

Talep yönetimi kapsamında süreçler üzerindeki etkilerin belirlenmesi ve bu doğrultuda doğru paydaşların 

projelere dahil edilmesi sağlanır.

Ulaş Danışmanlık Endüstriler