© Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Sektörel Yapılandırma ve Düzenleyici Hizmetler

Türkiye başta elektrik, doğalgaz, sağlık ve telekom sektörleri 

olmak üzere birçok sektörde son on yılda radikal bir değişim 

geçirmiş olup, halen reform ve serbestleşme süreci hızlı bir 

şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda; kamunun 

organizasyonunun kurumsal olarak yeniden yapılanması, 

özelleştirmelerde atılan adımlar, kamu kuruluşlarının olduğu

kadar özel sektör şirketlerinin de bu sektörlerde söz sahibi 

olması ile 90'lı yılların sonuna kıyasla bu sektörlerde önemli

bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu doğrultuda bu sektörler yerli 

yatırımcıların olduğu kadar yabancı yatırımcıların da ilgisini

çekmeye başlamıştır.

Devam eden bu süreç boyunca Ulaş Danışmanlık, düzenleyeme tabii olan sektörlerde faaliyet göstermekte olan 

birçok ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, belirlenen nihai dönemde hedefleri doğrultusunda ve düzenleyici 

kurumlarla işbirliği içerisinde, danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ulaş Danışmanlık Endüstriler