© Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

İnşaat ve Gayrimenkul

Ekonomimizin kronik sorunu enflasyonun tek haneli 

rakamlara inmesi ile sürdürülebilir büyümenin 

sağlanması, yabancı yatırımcıların ekonomiye duydukları

güveni arttırmış, yatırımlarda bir sıçrama olmuştur. 

Ekonomimizin 2006 yılında çektiği 20 Milyar $ doğrudan 

yabancı yatırımın 3 Milyar $'lık kısmı yabancıların 

gayrimenkul alımına istinaden transfer miktarını 

oluşturmaktadır. Öte yandan inşaat firmalarımız gerek 

yurtiçinde gerekse yurtdışında yaptıkları prestijli projeler

ile dünya ölçeğinde söz sahibi ve bölgesel birer güç 

konumuna gelmişlerdir. 

Sektördeki bu dönüşüm, şirketlerin altyapılarını güçlendirmeleri konusundaki ihtiyaçlarını daha da ön plana 

çıkarmıştır. Ulaş Danışmanlık, sektördeki firmalara büyüme ve kârlılıkta sürdürülebilirliği yakalama, 

kurumsallaşma, halka açılma, yeni kanun ve düzenlemelere uyum, yoğun rekabet ile mücadele, değişen 

teknolojilere adaptasyon, nitelikli insan kaynağını edinme ve geliştirme gibi kritik alanlarda benzersiz 

çözümler sunmaktadır.

Ulaş Danışmanlık Endüstriler