© Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Hedef Faaliyet Modeli

Hedef faaliyet modeli, iş stratejisinin uygulanabilmesi için gerekli olan optimum planları  oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Hangi fonksiyonların paylaşılması, fonksiyonların büyüklüğünün ve bütçesinin nasıl seçileceği ve

operasyonların nerede ve kim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği gibi operasyonel strateji kararlarına göre 

oluşturulmaktadır. Hedef Faaliyet Modeli, vizyon ve stratejilerin gerçekleştirilmesini sağlayan insan kaynakları, 

organizasyon, süreç ve teknoloji gibi bütün olguları kapsamaktadır.

Süreçlerin Dönüşümü

İş süreçlerinin yeniden tasarlanması, yalın üretim,  toplam 

kalite yönetimi, süreç simülasyonları gibi birçok yaklaşımın 

ve sistemin mevcut olduğu günümüzde, Ulaş Danışmanlık 

müşterileri için en uygun yöntemleri ve dönüşüm yönetimi 

yetkinliklerini kullanarak doğru uygulama için en doğru 

stratejilerin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti 

sunmaktadır.

Sürekli Gelişim

Çoğu zaman yöneticiler, yeni işletme modelleri geliştirmenin kendi görevleri olduğunu ve çalışanların kendilerine 

söylenenleri yapmakla yükümlü olduklarını ve daha da kötüsü değişime engel teşkil edeceklerini düşünmektedir. 

Ancak dünyanın en verimli şirketleri sürekli olarak operasyonel mükemmelliğin peşinde koşmanın ancak bütün 

çalışanların bu sürece tam bir bağlılıkla dahil olduklarında mümkün olabileceğini bilmektedirler. Ön ofis ve satışta

çalışan elemanlar müşteri memnuniyetsizliği ve operasyonel verimsizlik konularında en iyi bilgiye sahiptir ve 

doğru yaklaşım ve platform sağlandığı takdirde gelişim ve iyileştirme alanları konusunda kilit rol 

oynamaktadırlar.

Ulaş Danışmanlık, müşterilerine sürekli gelişim kültürü ve kapasite artırımı odaklı değişimlerini sağlayacak 

programlar geliştirilmesi konusunda hizmet sunmaktadır.

Ulaş Danışmanlık Endüstriler