© Ulaş Danışmalık 2013 Ana Sayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Endüstriler Güvenlik Ulaşım Reklam Linkler İletişim

Finansal hizmetler 

Küresel ekonomik krize rağmen Türk Finans Sektörü 

sağlam sermaye altyapısı ve likidite göstergeleri ile 

geçtiğimiz yıllarda hedeflerine sağlam adımlarla 

ulaşmaya devam etmiştir. Bu bağlamda, bir yandan 

sürdürülebilir büyüme ve karlılık performansını 

sağlamak, diğer yandan ise kaynak, mevzuat ve 

risk yönetimi anlayışını geliştirerek büyümeyi 

dengeli olarak yönetebilmek sektörde daha da fazla 

önem kazanmıştır.

Finansal hizmetler sektörünün aşağıdaki sorulara 

hızla yanıt bulması gerekmektedir: Önümüzdeki 

yıllarda finansal hizmetler endüstrisinde ne gibi 

gelişmeler beklenmektedir? Dünya ve ülke 

ekonomisinde beklentiler nelerdir? Finansal 

hizmetler sunan kurumlar sürdürülebilir büyümeyi 

devam ettirebilecekler mi? TTK'da yapılan düzenlemelerin bu sektöre getirileri neler olacaktır? Kuruluşlar etkili bir 

risk ve veri yönetimi yaklaşımını nasıl geliştirebilirler? Müşteri sadakatini artıran ve özel çözümler sunan kanal, 

ürün ve hizmetler nelerdir? Gelecekte finansal kuruluşların yatırım yönetimi ve varlık yönetimi faaliyetleri için 

uygun ürün ve operasyonel modeller ne olacaktır? Hızla gelişen teknolojik çözümler hakkında fark yaratabilmek 

için kurumların nasıl bir strateji uygulamaları gerekmektedir? Yanıt bekleyen bunlar gibi birçok soruyu 

Müşterilerimiz için yanıtlayor, destek hizmetleri sunarak onlar için değer yaratıyoruz.

Endüstrilerdeki etkin tecrübemiz ile müşterilerimize problemlerini çözmek, pazardaki fırsatlardan maksimum 

düzeyde yararlanmalarını sağlamak ve rekabet avantajı yaratmak üzere Danışmanlık, Denetim, Vergi, Kurumsal 

Finansman ve Kurumsal Risk Hizmetleri alanlarında özel hizmetler sunuyoruz. 

Finansal Dönüşüm

Mali İşler Vizyon, Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi 

Mali İşler Operasyon ve Hizmet Modelinin Oluşturulması

Mali İşler Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

Mali İşler Hizmet Yapısının Fizibilite, Tasarım ve Kurulması

Mali İşler Dönüşümü Uygulama Yol Haritası

Dönem Kapanışlarının İyileştirilmesi

Muhasebe Politikalarının Belirlenmesi ve Kitapçıklarının Oluşturulması

İşletme Sermayesi, Maliyet ve Nakit Yönetimi 

Mali İşlere Yönelik Teknolojik Çözümlerin Belirlenmesi 

Kıyaslama Analizleri

Finansal Raporlama ve Performans Yönetimi 

Uluslararası Finansal Rapor Standartlarına Geçiş Stratejisi ve Desteği

Hesap Planı Yapılandırma ve Tasarımı

Mali İşler Raporlama Yapısının Kurulması

Planlama, Bütçe ve Tahminleme  Yapısının Kurulması

Performans Yönetimi ve Anahtar Performans Göstergelerinin Belirlenmesi 

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Bazlı Yönetim

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulamaları 

İş Zekası, Mali Konsolidasyon, Performans Yönetimi ve Yönetim Raporlaması Çözümleri Uygulamaları

ERP, İş Zekası, Mali Konsolidasyon, Performans Yönetimi ve Yönetim Raporlaması Paket Çözümlerinin Seçimi

Ulaş Danışmanlık Endüstriler